ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ
ಪೌರಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ (ರಿ) ಹರಿಹರ
ಎಸ್.ಜಿ.ಆರ್.ಕೆ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಫ್.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ರಿ)
2016-17ನೇ ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವೃತ್ತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು
1 ಕುಮಾರಿ ಅನುರೂಪಕುಮಾರಿ ಆರ್.

D/o ಆರ್.ಎಸ್. ಜಡೆದಾ

5 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂದಿರಾನಗರ

ಹರಿಹರ

ಮೊಬೈಲ್: 9743446310

ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕೆ.ವಿ.

W / o ಕೆ. ಜಿ. ಬಸವರಾಜ್

4 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 5 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ

ಹರಿಹರ

ಮೊಬೈಲ್: 9740565052

ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
3 ಕುಮಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಸಿ.

D/o ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಜಿ.ಬಿ.

ಹೊಸಪೇಟೆ ಬೀದಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ಹರಿಹರ

ಮೊಬೈಲ್: 9036744941

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
4 ಕುಮಾರಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಸ್.

D/o ಶೇಖರಪ್ಪ ಎನ್.

ಹರಗನಹಳ್ಳಿ, ಹನಗವಾಡಿ ಅಂಚೆ

ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮೊಬೈಲ್: 8496079696

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು
5 ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಾ ಎಸ್.

D/o ಶಮಾರಾವ್ ಕೆ.

ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಮಿಲ್, ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ  ಹರಿಹರ

ಮೊಬೈಲ್: 9986431431

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು
6 ಕುಮಾರಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಎಂ.ಬಿ.

D/o ಬಸವರಾಜ್ ಎಂ.ಡಿ.

ಜಿ. ಬೇವಿನಿಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮೊಬೈಲ್: 9964636685

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು
7 ಕುಮಾರಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಚ್.

D/o ಹನ್ಸ್ರಾಜ್

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸಾಮಿಲ್, ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮೊಬೈಲ್: 7829351364

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು
8 ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಚನ ಎನ್.

D/o ನಿಂಗನಗೌಡ

ಜಿ. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮೊಬೈಲ್: 9008669119

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸೂಚನೆ :- ‘ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ’ 01-12-2005 ರಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.