ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಿ.ಕಾಂ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸತನದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ತೆರಿಗೆ, ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ, ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಷಯಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸವಾಲಿನ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.